Vector ChiBi Cô Gái Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

by Admin

Bên cạnh việc tuyên truyền bằng hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pano truyền thống, mạng xã hội…, chúng tôi đã triển khai tuyên truyền bằng mô hình “chibi” tại thị khắp các xã, thị trấn, huyện, thành phố, tỉnh Yên Bái..

Vector Chibi Co Gai Tuyen Truyen Phong Chong Dich Covid 19

GOOGLE DRIVE UPLLOADVN

You may also like

Leave a Comment